آی قصه، قصه، قصه (٦)

• ۱۳۷۷ • داستان, گروه سنی ب, گروه سنی ج
فرستادن این نوشتار با نامه فرستادن این نوشتار با نامه چاپ این مطلب چاپ این مطلب

خلاصه کتاب :

قصه گویی سنتی است دیرپا و پربار که شایسته است آن را همان گونه که نسلهای پیش از ما پاس داشته اند، حفظ کرده و به آیندگان بسپاریم. اگرچه امروزه دیگر از کرسیهای گرم و محفلهای خانوادگی و دوستانه همراه با قصه گویی در شبهای سرد زمستان، کمتر خبری است، اما می توان این سنت نیک را در محافل و موقعیتهای مناسب دیگری، از جمله در کتابخانه ها، اجرا کرد.
تهیه و انتشار این مجموعه از کتابهای قصه گویی نیز به همین منظور صورت گرفته است تا دستمایه کار مربیان گردد. در هر کدام از کتابهای این مجموعه، با بازنویسی قصه های مختلف، چهار قصه مناسب، به همراه توضیح کوتاهی درباره پیام هر قصه ارائه شده است. امید که مورد پسند والدین، مربیان، و بویژه کودکان قرار گیرد.

نام کتاب :

آی قصه، قصه، قصه (٦)

موضوع :

داستان

گروه سنی :

ب ، ج

به کوشش :

زهره پریرخ

تصویرگر:

زهره پریرخ

قیمت :

٤٤٠٠ ریال

قطع کتاب :

١٤×٢١ سانتی متر

تاریخ چاپ اول :

١٣٧٧

نوبت چاپ دوم :

۱۳۸۱

شمارگان چاپ :

٥٠٠٠٠ نسخه

تعداد صفحات :

٦٠ صفحه

شماره شابک :

۳ – ۵۷۵ – ۴۳۲ – ۹۶۴

شماره دیوئی :

۸۰۸ / ۸۳ آ ۴۲۳ پ


Tagged as: