جشن گنجشک ها

• ۱۳۷۴ • شعر, گروه سنی ج, گروه سنی د
فرستادن این نوشتار با نامه فرستادن این نوشتار با نامه چاپ این مطلب چاپ این مطلب

خلاصه کتاب :

خواننده بر بال خیال و آروزی شاعر به کویری خشک و بی آب می رود که در چشم اندازی دور تبدیل به کشتزاری سبز و خرّم می شود که گنجشکها در آنجا جشن می گیرند و صاحبی جز کفتر و زاغ و پوپک ندارد.
کتاب مجموعه شعرهای ساده و زیبایی است در سبد احساس و عاطفه شاعر که با تصاویر زیبایی نیز زینت شده اند.

نام کتاب :

جشن گنجشک ها

موضوع :

شعر

گروه سنی :

ج ، د

شاعر:

افسانه شعبان نژاد

تصویرگر:

عبداله حاجی وند

قیمت :

٨٠٠ ریال

قطع کتاب :

١٤×٢١ سانتی متر

تاریخ چاپ اول :

۱۳۷۴

شمارگان چاپ :

٣٠٠٠٠ نسخه

تعداد صفحات :

٢٤ صفحه


Tagged as: