دریای گمشده

• ۱۳۷۱ • سفرنامه, گروه سنی ه, گروه سنی د
فرستادن این نوشتار با نامه فرستادن این نوشتار با نامه چاپ این مطلب چاپ این مطلب

خلاصه کتاب :

نویسنده با یک عکاس و یک راننده سفر خود را آغاز می کند و در شاهرود با یک راهنما که به آنها می پیوندد سفر چهار نفره خود را به کویر ادامه می دهد. به باور اهالی کویر، سرزمین بین کاشان و سمنان در قدیم سراسر دریا بوده است. کشتیها از کاشان حرکت کرده و در ساحل سمنان پهلو می گرفته اند. با شنیدن این نکته، خاطره دریایی گمشده ذهن و خیال نویسنده را مشغول می کند و در طول سفر خود سعی می کند تاریخ را در مکانهای مختلفی که به آنجا می رود مشاهده کند.
تصاویری که به همراه مطالب در کتاب آورده شده، هم بیانگر لحظاتی اززندگی مردم کویر و هم بیانگر زندگی خود کویر است.

نام کتاب :

دریای گمشده

موضوع :

سفرنامه

گروه سنی :

د ، هـ

نویسنده :

محمد کاظم مزینانی

قیمت :

٢٨٠ ریال

قطع کتاب :

١٢×٢٠ سانتی متر

تاریخ چاپ اول :

١٣٧١

شمارگان چاپ :

٤٠٠٠٠ نسخه

تعداد صفحات :

١٢٨ صفحه

شماره دیوئی :

د ۵۱۲ م ۵ / ۹۱۵


برای مشاهده تمام آثار هنرمند ، بروی نام او در فهرست زیر اشاره نمایید
Tagged as: