موزه ای از لباسهای محلی ایران بسازیم (١)

• ۱۳۶۸ • سرگرمی, گروه سنی ج, گروه سنی د
فرستادن این نوشتار با نامه فرستادن این نوشتار با نامه چاپ این مطلب چاپ این مطلب

خلاصه کتاب :

در ایران پهناور، با اقوام و عشایر گوناگون، پوشاک و لباسهای مختلف محلی بازتاب موقعیت جغرافیایی، اقتصادی و فرهنگی خاص هر یک از آن اقوام و عشایر است.
در این کتاب،‌ با ارائه تصاویر زیبا و متناسب، لباسهای زیبای محلی بیشتر مردم نواحی گوناگون این کشور معرفی و ارائه شده است.

نام کتاب :

موزه ای از لباسهای محلی ایران بسازیم (١)

موضوع :

سرگرمی

گروه سنی :

ج ، د

طرح واجرا :

حمید شانس

تصویرگر:

حمید شانس

قیمت :

٣٣٠٠ ریال

قطع کتاب :

٢٩×٢١ سانتی متر

تاریخ چاپ اول :

١٣٦٨

نوبت چاپ دوم :

۱۳۷۹

شمارگان چاپ :

٦٥٠٠٠ نسخه

تعداد صفحات :

٣٦ صفحه

شماره شابک :

۹ – ۳۱۴ – ۴۳۲ – ۹۶۴

شماره دیوئی :

م ۲۱۹ ش ۰۰۹۵۵ / ۳۹۱


Tagged as: