شنگول و منگول

• ۱۳۷۹ • پویانمایی
فرستادن این نوشتار با نامه فرستادن این نوشتار با نامه چاپ این مطلب چاپ این مطلب
شنگول و منگول
خلاصه داستان:

روایتی از داستان کهن شنگول و منگول در قالب پته دوزی های سنتی کرمان


نام فیلم:

شنگول و منگول


نوع:

پویانمایی


موضوع:

سرگرمی , آموزشی


قطع فیلم:

٣۵ میلی متری


مدت فیلم:

۱۸ دقیقه


تاریخ تولید:

١٣۷۹


کارگردان:

فرخنده ترابی , مرتضی احدی


فیلم بردار:

مرتضی احدی

پویانما:

فرخنده ترابی

صداگذار:

محمد حقیقی


تدوین گر:

حسن حسندوست

موسیقی :

پیروز ارجمندبرای مشاهده تمام آثار هنرمند ، بروی نام او در فهرست زیر اشاره نمایید
Tagged as: ,

پخش نمونه اثر