چاپهای دستی

• ۱۳۷۰ • آموزشی, گروه سنی ه, گروه سنی ج, گروه سنی د
فرستادن این نوشتار با نامه فرستادن این نوشتار با نامه چاپ این مطلب چاپ این مطلب

خلاصه کتاب :

چاپ دستی فعالیتی است خلاق و هنری و سرگرم کننده. با کمی ذوق و سلیقه و آموختن روشهای مختلف چاپ دستی، می توانید آثاری به وجود آورید که از نقاشیهای زیبا نیز چیزی کم ندارند.
در این کتاب، ضمن بررسی مختصر چاپ دستی،‌ انواع آن و روشهای مختلف هر یک به همراه تصاویری متناسب و زیبا ارائه شده است.

نام کتاب :

چاپهای دستی

موضوع :

آموزشی

گروه سنی :

ج ، د ، هـ

نویسنده :

‌رامین کریمیان

طرح و اجرا:

مریم رحمتی اوینی

عکس :

حسین هنریاری

قیمت :

٧٥٠٠ ریال

قطع کتاب :

٢٩×٢١ سانتی متر

تاریخ چاپ اول :

١٣٧٠

نوبت چاپ دوم :

۱۳۸۲

شمارگان چاپ :

٣٥٠٠٠ نسخه

تعداد صفحات :

٤٤ صفحه

شماره شابک :

۴ – ۹۱۰ – ۴۳۲ – ۹۶۴

شماره دیوئی :

چ ۵۱۷ ک ۷۶۹


Tagged as: