مؤمن کیست؟ و ایمان چیست؟

• ۱۳۶۲ • مذهبی
فرستادن این نوشتار با نامه فرستادن این نوشتار با نامه چاپ این مطلب چاپ این مطلب

خلاصه کتاب :

ایمان باور قلبی است که ما را متوجه جهتی می کند و بدان برمی انگیزد و عزم ما را بدان سو می کشاند و حرکت و عمل ما را شکل می دهد. اگر موضوع چنین باوری، همین زندگی گذر باشد، یا منفعتها و کار و شهرت، یا چیزهای دیگری از این قبیل، اینها همه سردر خود دارند و آدمی را در درون خود به بن بست و افسردگی می کشانند و جان را در پیله دربسته ای خفه می سازند. اما ایمان حقیقی رابطه ای از اعماق جان آدمی است به حقایقی که آدمی را روشن و سبک سازد، از وابستگیها برهاند، رشد و کمال بخشد و او را بدرستی معنا کند.
در کتاب حاضر، بر اساس قرآن و دیگر منابع فرهنگ اسلامی به چنین مباحثی پرداخته شده است.

نام کتاب :

مؤمن کیست؟ و ایمان چیست؟

موضوع :

آموزشی مذهبی

گروه سنی :

و ( اولیای تربیتی)

نویسنده :

رجبعلی مظلومی

قیمت :

٥٠٠ ریال

قطع کتاب :

٢١×١٤ سانتی متر

تاریخ چاپ اول :

١٣٦٢

نوبت چاپ :

سوم _ ١٣٧٢

شمارگان چاپ :

٣٥٠٠٠ نسخه

تعداد صفحات :

٧٢ صفحه

شماره دیوئی :

١ الف ٦٤٣ م ٢٩٧/٤٦٤