حالا وقت انتخاب است

• ۱۳۵۹ • آموزشی
فرستادن این نوشتار با نامه فرستادن این نوشتار با نامه چاپ این مطلب چاپ این مطلب

خلاصه کتاب :

همیشه مراحلی که انسان محتاج و ملزم به انتخاب می شود، مراحل بسیار دشواری است و مواردی است که انسانیت انسان به پای سؤال کشیده می شود. در چنین مراحلی آدمی احساس می کند که گریبانش اگر نخواهد حیوان بماند، توسط یک موجود طلبکار و نامرئی گرفته شده است که از وی سؤال می کند و پاسخ می طلبد. این حالت، حالت نادر و در عین حال ارجمندی است.
آدمی که خودش را داوری نکند، محاکمه و ارزیابی نکند، از خودش سؤال نکند و اصلا احساس نکند که جایی و موردی هست که انتخابی به عهده او نهاده شده، چنین فردی هنوز در مراحل انسانیت گام نگذاشته است.
در کتاب حاضر، به مبانی و موازین انتخاب از جنبه های مختلف و دغدغه های مربوط به آن پرداخته شده است.

نام کتاب :

حالا وقت انتخاب است

موضوع :

آموزشی

گروه سنی :

د (دوره راهنمایی), ه ( سالهای دبیرستان)

تهیه و تنظیم :

مرکز آموزش های فرهنگی

قیمت :

٢٥ ریال

قطع کتاب :

٢١.٥×١٦.٥ سانتی متر

تاریخ چاپ اول :

١٣٥٩

نوبت چاپ :

سوم – ١٣٦١

شمارگان چاپ :

٧٥٠٠٠ نسخه

تعداد صفحات :

٢٦ صفحه

شماره دیوئی :

٢٢٥ ح ٤/٦٢ فا ٨