راهنمای حقوق مالکیت معنوی(کپی رایت) در آسیا

• ۱۳۸۷ • آموزشی, گروه سنی و
فرستادن این نوشتار با نامه فرستادن این نوشتار با نامه چاپ این مطلب چاپ این مطلب
راهنمای حقوق مالکیت معنوی(کپی رایت) در آسیا
خلاصه کتاب :

حق مولف (کپی رایت) یکی از حقوق مسلّم انسانی است که بر اساس نیاز و شرایطی که در اعلامیه جهانی حقوق بشر و قراردادهای رسمی بین المللی سازمان ملل مشخص و تعیین شده است، به مثابه یک حق قانونی، از آثار فرهنگی حمایت می کند.
این کتاب راهنما ویژه کسانی نوشته شده است که در آسیا زندگی می کنند؛ چه آنهایی که خالق آثار هستند و چه کسانی که از این آثار بهره می گیرند.


نام کتاب :

راهنمای حقوق مالکیت معنوی(کپی رایت) در آسیا

موضوع :

آموزشی

نویسنده :

تاموتسو هوزومی

مترجم :

لیلی حائری یزدی

تصویرگر :

تارو گمی

اجرای تصاویر:

محمود مختاری

ویراستار:

علی خاکبازان

ناظر هنری:

کوروش پارسانژاد

صفحه آرا :

شیده زوین

قیمت :

۳۳۰۰۰ریال

قطع کتاب :

۱۹×۱۶ سانتی متر

تاریخ چاپ اول :

۱۳۸۷

شمارگان چاپ :

۱۵۰۰ نسخه

تعداد صفحات :

۹۶ صفحه

شابک:

۷ – ۴۱۲ – ۳۹۱ – ۹۶۴ – ۹۷۸

شماره دیوئی :

هـ ۸۱۴ ر ۰۴۸۲ / ۳۴۶


Tagged as: