تصویرها

• ۱۳۵۱ • شعر
فرستادن این نوشتار با نامه فرستادن این نوشتار با نامه چاپ این مطلب چاپ این مطلب

خلاصه کتاب :

شاید هزار سال فاصله به سادگی از راه شعر و زبان از میان برداشته شود و بتوان بر بال خیال نیاکان سخنور و هنرمند، طبیعت زیبا و رنگارنگ این سرزمین را با نگاهی متفاوت نگریست.
مجموعه حاضر چنین هدفی را دنبال می کند و به همین منظور از نقاشیهای زیبا و جذابی نیز بهره برده است.

نام کتاب :

تصویرها

موضوع :

شعر

گروه سنی :

ج ( سالهای چهارم و پنجم دبستان)

تهیه و تنظیم :

انتشارات کانون

تصویرگر:

بهمن دادخواه

قیمت :

٧٠ ریال

قطع کتاب :

٣٢×١٦ سانتی متر

تاریخ چاپ اول :

١٣٥١

نوبت چاپ :

دوم – ١٣٥٦

شمارگان چاپ :

٢٠٠٠٠ نسخه

تعداد صفحات :

٢٣ صفحه

شماره دیوئی :

٥٩٤ ت ١/٠٠٨ فا ٨