بزغاله های ابری

• ۱۳۸۷ • داستان, گروه سنی الف
فرستادن این نوشتار با نامه فرستادن این نوشتار با نامه چاپ این مطلب چاپ این مطلب
بزغاله های ابری
خلاصه کتاب :

یک ساعت گذشت، دو ساعت گذشت. بزی بزغاله بازی کرد و بازی کرد ولی یکدفعه به یاد بزی با و علفهای تازه، بزی ما و گلهای رنگارنگ افتاد و دلش برای آنها تنگ شد. ایستاد و به این طرف نگاه کرد، چیزی ندید، به آن طرف نگاه کرد، هیچی ندید، هرچه نگاه کرد و نگاه کرد خانه شان را هم ندید. بعد ترسید و مع مع گریه کرد گفت:«من گم شده ام، من گم شده ام.»


نام کتاب :

بزغاله های ابری

موضوع :

داستان

گروه سنی :

الف

نویسنده :

افسانه شعبان نژاد

تصویرگر:

سعیده زرندی

ویراستار:

علی خاکبازان

ناظر هنری:

کوروش پارسانژاد

طراح گرافیک:

علی خوش جام

طراح عنوان:

روشنک فتحی

قیمت :

۱۲۰۰۰ریال

قطع کتاب :

۲۱×۲۶ سانتی متر

تاریخ چاپ اول :

۱۳۸۷

شمارگان چاپ :

۱۹۰۰۰ نسخه

تعداد صفحات :

۲۸ صفحه

شابک:

۸ – ۳۷۴ – ۳۹۱ – ۹۶۴ – ۹۷۸

شماره دیوئی :

دا ۱۳۰ ب ۵۱۱ ش


Tagged as: