باغبان باغستانهای توحید

• ۱۳۶۰ • مذهبی
فرستادن این نوشتار با نامه فرستادن این نوشتار با نامه چاپ این مطلب چاپ این مطلب

خلاصه کتاب :

مسافر خسته در گرمای سوزان خورشید کویر در ذهن خود دل به رؤیای برکه آبی زلال و سایه سار نخلی چند داده بود و به سوی مردابها روان بود و آنها را به قصد رسیدن به مدینه، یکی یکی پشت سر می گذاشت.
در حومه مدینه، چشمش به نخلستانی افتاد و جوی آبی. بدان سو رفت و در آن، باغبانی دید که با شکوهی معنوی در حال کارکردن در آنجا بود. باغبان او را به سفره خود مهمان کرد، اما مسافر گرسنه با دیدن نان بسیار خشک باغبان از او تشکر کرد و به سوی مدینه روان شد. در آنجا بود که … .

نام کتاب :

باغبان باغستانهای توحید

موضوع :

آموزشی مذهبی

گروه سنی :

د (دوره راهنمایی), ه ( سالهای دبیرستان)

نویسنده :

صادق موسوی گرمارودی

تهیه و تنظیم:

مهدی معینی

قیمت :

٦٠ ریال

قطع کتاب :

١٨×١٦ سانتی متر

تاریخ چاپ اول :

١٣٦٠

نوبت چاپ :

دوم – ١٣٦٨

شمارگان چاپ :

٦٥٠٠٠ نسخه

تعداد صفحات :

١٤ صفحه

شماره دیوئی :

ب ٨٤٢ م ٢٠٠ د ا