شیرین تر از پرواز

• ۱۳۶۷ • شعر
فرستادن این نوشتار با نامه فرستادن این نوشتار با نامه چاپ این مطلب چاپ این مطلب

خلاصه کتاب :

پرنده کوچک که از تنهایی در خلوت لانه خسته شده بود با خود گفت: هر که را بال است، تنها نیست؛ می پرم تا اوج. پس از پرواز کوتاهی خسته شد و بر شاخه ای از هزاران شاخه سبز درختی کهنسال نشست و با خود گفت: راستی را، این پرنده با هزاران بال سبز باز، باز پروا دارد از پرواز! او نمی دانست که شیرین تر از پرواز، هست ایثار… .

نام کتاب :

شیرین تر از پرواز

موضوع :

شعر

گروه سنی :

ج , د

شاعر:

قدمعلی سرامی

تصویرگر:

نیره تقوی

قیمت :

٢١٠ ریال

قطع کتاب :

٢٢×٢٢ سانتی متر

نوبت چاپ اول :

١٣٦٧

نوبت چاپ دوم :

١٣٦٩

شمارگان چاپ :

٨٠٠٠٠ نسخه

تعداد صفحات :

٢٤ صفحه

شماره دیوئی :

ش ٤٣١ س ١/٦٢ فا ٨