دیگرخوانی های ناگزیر(رویکردهای نقد و نظریه ادبیات کودک)

• ۱۳۸۷ • گروه سنی و, مباحث نظري
فرستادن این نوشتار با نامه فرستادن این نوشتار با نامه چاپ این مطلب چاپ این مطلب
دیگرخوانی های ناگزیر(رویکردهای نقد و نظریه ادبیات کودک)
خلاصه کتاب :

مجموعه حاضر در گردهم آوردن مقالات کلیدی موثر در رشد نظریه ادبیات کودک، کاری اصیل و بی همتاست. این مجموعه برخی از دستاوردهای رفیع را در رشته ای به نمایش می گذارد که با وجود مخالفتهای آشکار و نهانی که هم از درون و هم از بیرون قلمرو ادبیات کودک صورت می گیرد، راه کمال پیموده است.


نام کتاب :

دیگرخوانی های ناگزیر(رویکردهای نقد و نظریه ادبیات کودک)

موضوع :

مباحث نظری

گروه سنی :

و

نویسنده :

دکتر مرتضی خسرو نژاد

مقدمه:

پروفسور پیتر هانت

ویراستار:

سیامک گلشیری

ناظر هنری:

ابوالفضل همتی آهویی

طراح جلد:

بهزاد غریب پور

صفحه آرا:

فرزانه شهپرست

قیمت (جلد سخت) :

۱۳۰۰۰۰ریال

قطع کتاب :

۲۲×۱۶ سانتی متر

تاریخ چاپ اول :

۱۳۸۷

شمارگان چاپ :

۳۰۰۰ نسخه

تعداد صفحات :

۷۳۶ صفحه

شماره شابک :

۹ – ۱۰۸ – ۳۹۱ – ۹۶۴ – ۹۷۸

شماره دیوئی :

د ۵۴۸ خ ۰۶۸ / ۸۰۸


Tagged as: