مهمانهای ناخوانده(کتاب الکترونیک، فارسی و انگلیسی)

• ۱۳۸۷ • داستان, گروه سنی ب, گروه سنی الف
فرستادن این نوشتار با نامه فرستادن این نوشتار با نامه چاپ این مطلب چاپ این مطلب
مهمانهای ناخوانده(کتاب الکترونیک، فارسی و انگلیسی)
خلاصه کتاب :

در ده کوچکی پیرزنی زندگی می کرد. یک شب باران تندی بارید و پیرزن که می خواست برود زیر لحاف و گرم شود، چندبار صدای تق تق در را شنید و هر بار با یک مهمان ناخوانده ای رو به رو شد. اول خاله گنجیشکه بود که زیر باران خیس شده بود. سپس مرغ پاکوتاه بود که از شدت باران به پیرزن پناه آورده بود. آنگاه، آقا کلاغه و گربه و سگ پاسبون و آقا الاغه و… . صبح که پیرزن از خواب بیدار شد، دید که در خانه اش خیلی خبرهاست و هر یک از مهمانها مشغول کاری است!


نام کتاب :

مهمانهای ناخوانده(کتاب الکترونیک، فارسی و انگلیسی)

موضوع :

داستان

گروه سنی :

الف و ب

طراح و کارگردان:

پری ناز شجره

نویسنده :

فریده فرجام

تصویرگر:

جودی فرمانفرمایان

قیمت :

۲۵۰۰۰ریال

تاریخ چاپ اول :

۱۳۸۷

شمارگان چاپ :

۳۰۰۰ نسخه


Tagged as: