یکی بود(کتاب الکترونیک، فارسی و انگلیسی)

• ۱۳۸۷ • داستان
فرستادن این نوشتار با نامه فرستادن این نوشتار با نامه چاپ این مطلب چاپ این مطلب
یکی بود(کتاب الکترونیک، فارسی و انگلیسی)
خلاصه کتاب :

در جنگلی بزرگ، کنار دریاچه‌ای کوچک، مورچه‌های سیاه با مادرشان زندگی می‌کردند، ولی همیشه در حال ترس از حمله مورچه‌های سرخ بدجنس بودند. آنها هر صدایی که از نزدیک لانه شان می‌شنیدند با ترس و فریاد طلب کمک می‌کردند و با ناامیدی می‌گفتند: ممکن نیست کسی فریاد ما را بشنود، چون ما کوچک‌ترین و بی‌صداترین جانداران هستیم. ولی یکی بود که صدایشان را می‌شنید و آنها نمی‌دانستند.
در این جهان پهناور هیچ بانگ و فریادی، هر چند کوچک و ناچیز، بی‌پاسخ نمی‌ماند. این داستان زیبا، همراه با تصاویر قشنگ، این را به همۀ بچه‌ها نشان خواهد داد.


نام کتاب :

یکی بود(کتاب الکترونیک، فارسی و انگلیسی)

موضوع :

داستان

گروه سنی :

الف و ب

طراح و کارگردان:

پری ناز شجره

نویسنده :

سوسن طاقدیس

تصویرگر:

ندا عظیمی

قیمت :

۲۵۰۰۰ریال

تاریخ چاپ اول :

۱۳۸۷

شمارگان چاپ :

۳۰۰۰ نسخه


Tagged as: