پر زرد قناری

• ۱۳۸۳ • شعر, گروه سنی ب, گروه سنی الف
فرستادن این نوشتار با نامه فرستادن این نوشتار با نامه چاپ این مطلب چاپ این مطلب

خلاصه کتاب :

کتاب،مجمو عه سروده هایی است برای کودکان، با نگاهی تازه به اشیای محیط زندگی. نقاشیهای شاد و زیبایی نیز سروده ها را زینت داده است.

نام کتاب :

پر زرد قناری

موضوع :

شعر

گروه سنی :

الف، ب

شاعر:

ناصر کشاورز

تصویرگر:

نیکو مقدم

قیمت :

٧٥٠٠ ریال

قطع کتاب :

٢٤×٢٤ سانتی متر

تاریخ چاپ اول :

١٣٨٣

شمارگان چاپ :

١٠٠٠٠ نسخه

تعداد صفحات :

٢٠ صفحه

شماره شابک :

۸ – ۰۱۴ – ۳۹۱ – ۹۶۴

شماره دیوئی :

پ ۵۶۲ ک ۱ / ۶۲ فا ۸


Tagged as: