- تولیدات کانون - http://www.kanoontolid.com -

من حرفی دارم که فقط شما بچه ها باور می کنید

تولید شده در سال : ۱۳۴۸ - در گروه تولیدات داستان

خلاصه کتاب :

در هر دوره اي، گاه براي بيان دردها و مشكلات فردي اجتماعي يا سياسي از نمادهايي استفاده مي شود كه اين نمادها بار حرفها و دردهاي گفته نشده را بر دوش مي كشند. بعضي از اين نمادها معنايي عام و مشترك دارند- مثل بهار كه نماد سرسبزي ،شكوفايي و حيات است و زمستان كه نماد سكوت ،سكون و خفقان است- و بعضي ديگر معنايي مربوط به دوره اي از حيات سياسي و اجتماعي د رجامعه اي خاص دارند.در كتاب حاضر نويسنده با پيوند زندگي فردي و اجتماعي با طبيعت، رنگ فصلها را آينه بيان دردها و غمهاي مختلف كرده است و از زبان يك نوجوان مي خواهد خبر آمدن فصلها را به مردم بدهد تا دگرگوني زمان را در نگاه و تلاش خود جستجو كنند، نه در لا بلاي سطور فرسوده روزنامه هاي تكراري . نويسنده با نگاهي دورانديش و اميدوار، در باغ خواب و روياهاي نسل آينده به استقبال شكوفايي شقايق مي رود و به كمك نقاشيهاي متناسب و زيبا حرف خود را به چشم و گو ش خوانندگان مي رساند.نام کتاب :

من حرفي دارم كه فقط شما بچه ها باور مي كنيدموضوع :

داستان

نویسنده :

احمدرضا احمدیتصویرگر:

عباس کیارستمی

قیمت :

٤٠ ریالقطع کتاب :

٢٤×٢٤ سانتی مترتاریخ چاپ اول :

١٣٤٨

شمارگان چاپ :

٤٠٠٠٠ نسخهتعداد صفحات :

٢٤ صفحه

شماره ديوئی :

م ٢٤٨ الف ١٣٠داArticle printed from تولیدات کانون: http://www.kanoontolid.com

URL to article: http://www.kanoontolid.com/?p=1095

سایت تولیدات کانون