نگاهی به کاشیکاری ایرانی

• ۱۳۸۳ • آموزشی, گروه سنی و
فرستادن این نوشتار با نامه فرستادن این نوشتار با نامه چاپ این مطلب چاپ این مطلب

خلاصه کتاب :

کاشیکاری ایرانی که از پیچیدگیهای خاصی برخوردار است در طول نسلها انتقال یافته و در هر دوره هنرمندان کاشیکار بر این گنجینه افزوده اند تا اینکه به شکل امروزی خود تکامل یافته است. استفاده از علم هندسه و نظم و تناسب شگفت انگیز در نقشها و طرحهای مختلف این هنر، همگی دسترنج هنرمندانی است که در طول تاریخ از خود به یادگار گذاشته اند. این هنرمندان همان طور که نقش را بوجود می آوردند برای شناخت و کاربرد آن نیز نامی بر می گزیدند.هنر گره کشی یکی از هنرهای زیبا در کاشیکاری ایرانی است که از قواعد خاص خود برخوردار بوده و دارای زیر نقشهایی است که در زمانهای گذشته به آن خط کور یا ” خطوط قاعده ” می گفتند. در این کتاب به امید بهره مندی هرچه بیشتر نوجوانان، اصول این قواعد به شکل ساده ای همراه با طرحهای زیبا بازگو شده است.

نام کتاب :

نگاهی به کاشیکاری ایرانی

موضوع :

آموزشی

گروه سنی :

و

طراح :

محمود ماهر النقش

رسام:

حسن ماهر النقش

قیمت :

٣٨٠٠٠ ریال

قطع کتاب :

٣١×٢٤ سانتی متر

تاریخ چاپ اول :

١٣٨٣

شمارگان چاپ :

٣٠٠٠ نسخه

تعداد صفحات :

١٣٦ صفحه

شماره شابک :

۸ – ۴۸۳ – ۴۳۲ – ۹۶۴

شماره دیوئی :

ن ۱۸۶ م ۷۳۸۵۵ / ۶۰۹


Tagged as: