نمایندگی های فروش استان خراسان رضوی

• ۱۳۸۸ • نمایندگی‌های فروش تولیدات کانون
فرستادن این نوشتار با نامه فرستادن این نوشتار با نامه چاپ این مطلب چاپ این مطلب

ردیف

نام مرکز فرهنگی و هنری

آدرس

تلفن با کد شهر

۱

فروشگاه مرکزی

خیابان گلستان غربی-ساختمان کانون زبان ایران

۸۴۱۱۱۱۸-۰۵۱۱

۲

فروشگاه شماره ۱

فلسطین ۲۶-بعد از چهار راه دوم-جنب اداره مرکزی کانون

۷۶۱۷۰۷۱