نمایندگی های فروش استان خراسان جنوبی

• ۱۳۸۸ • نمایندگی‌های فروش تولیدات کانون
فرستادن این نوشتار با نامه فرستادن این نوشتار با نامه چاپ این مطلب چاپ این مطلب

ردیف

نام مرکز فرهنگی و هنری

آدرس

تلفن با کد شهر

۱

بیرجند

خیابان شهدا-انتهای شهدای ۶

۲

بیرجند

خیابان کارگران-کارگران ۱۹

۳

قاین

خیابان ده دستگاه-پارک ده دستگاه

۴

فردوس

خیابان قائم-جنب مهدیه

۵

سربیشه

میدان طالقانی-خیابان مدرس-جنب اداره امور مالیاتی

۶

نهبندان

بلوار امام رضا(ع)-امام رضا(ع)۷