نمایندگی های فروش استان لرستان

• ۱۳۸۸ • نمایندگی‌های فروش تولیدات کانون
فرستادن این نوشتار با نامه فرستادن این نوشتار با نامه چاپ این مطلب چاپ این مطلب

ردیف

نام مرکز فرهنگی و هنری

آدرس

تلفن با کد شهر

۱

خرم آباد

میدان تختی-جنب درمانگاه فرهنگیان

۲۲۲۵۸۶۶

۲

بروجرد

خیابان مدرس-جنب ۱۰ متری دوم

۳۵۱۲۳۱۳

۳

فروشگاه برهان-خرم آباد

خیابان امام خمینی(علوی)-روبه روی بانک کشاورزی مرکزی

۴

فروشگاه گلدونه-بروجرد

میدان تختی-ابتدای خیابان ابن سینا-پلاک ۹۸

۳۵۱۳۳۸۹

۵

موسسه فرهنگی ایلیا-الشتر

خیابان ایت الله بروجردی-خیابان طالقانی غربی-

۰۹۱۹۴۲۴۶۳۵۶