نمایندگی های فروش استان کرمانشاه

• ۱۳۸۸ • نمایندگی‌های فروش تولیدات کانون
فرستادن این نوشتار با نامه فرستادن این نوشتار با نامه چاپ این مطلب چاپ این مطلب

ردیف

نام مرکز فرهنگی و هنری

آدرس

تلفن با کد شهر

۱

کرمانشاه

بلوار شهید بهشتی-سه راه بهمن-فرهنگسرای کودک و نوجوان-نمایشگاه و فروشگاه دائمی محصولات و سرگرمیهای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

۸۲۴۹۸۰۳