نمایندگی های فروش استان هرمزگان

• ۱۳۸۸ • نمایندگی‌های فروش تولیدات کانون
فرستادن این نوشتار با نامه فرستادن این نوشتار با نامه چاپ این مطلب چاپ این مطلب

ردیف

نام مرکز فرهنگی و هنری

آدرس

تلفن با کد شهر

۱

فروشگاه مرکزی

بندر عباس-خیابان امام خمینی(ره)-خیابان آیت الله غفاری-کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان-فروشگاه عرضه محصولات کانون پرورش

۴۳۱۳۴۱۱- ۰۷۶۱