نمایندگی های فروش استان مازندران

• ۱۳۸۸ • نمایندگی‌های فروش تولیدات کانون
فرستادن این نوشتار با نامه فرستادن این نوشتار با نامه چاپ این مطلب چاپ این مطلب

ردیف

نام مرکز فرهنگی و هنری

آدرس

تلفن با کد شهر

۱

فروشگاه مازیار

ساری-میدان شهردای-خ مازیار-نرسیده به میدان راه آهن-فروشگاه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

۲۲۲۷۵۱۲- ۰۱۵۱

۲

فروشگاه کانون در دفتر استان-

ساری-میدان شهدا-خیابان ۱۸دی-کوچه شهید اکبری-کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

۲۲۲۲۰۱۲- ۰۱۵۱