نمایندگی های فروش استان آذربایجان غربی

• ۱۳۸۸ • نمایندگی‌های فروش تولیدات کانون
فرستادن این نوشتار با نامه فرستادن این نوشتار با نامه چاپ این مطلب چاپ این مطلب

ردیف

نام مرکز فرهنگی و هنری

آدرس

تلفن با کد شهر

۱

فروشگاه و مرکز بخش

ارومیه-خیابان شهید بهشتی-نرسیده به چهارراه برق

۳۴۴۵۲۲۸- ۰۴۴۱

۲

غرفه فروش شماره یک ارومیه

ارومیه-خیابان کاشانی-جنب پمپ بنزین

۳۴۴۸۳۰۰- ۰۴۴۱

۳

فروشگاه کانون شماره ۲ ارومیه

ارومیه داخل پارک ساعت(داخل کانون)

۲۷۷۸۳۰۰- ۰۴۴۱

۴

فروشگاه کانون شماره سه ارومیه

ارومیه-بلوار فرهنگیان-خیابان ۱۶ متری کشاورز(داخل کانون)

۳۸۲۶۸۷۰- ۰۴۴۱

۵

فروشگاه کانون امام زاده

ارومیه-روستای امام زاده(داخل کانون)

۲۴۶۳۵۵۴- ۰۴۴۱

۶

فروشگاه کانون سلماس

سلماس-خیابان مدرس روبه روی میدان گندم(داخل کانون)

۵۳۵۲۱۸۱- ۰۴۴۳

۷

فروشگاه کانون تازه شهر سلماس

تازه شهر-بلوار آزادی-جنب کتابخانه عمومی(داخل کانون)

۵۳۵۲۱۸۱- ۰۴۴۳

۸

فروشگاه کانون خوی

خوی-خیابان انقلاب-جنب اداره بهزیستی(داخل کانون)

۲۴۵۶۷۳۷- ۰۴۶۱

۹

فروشگاه کانون قره ضیاالدین

قره ضیاالدین-خیابان شهید باهنر-روبه روی اداره آب فاضلاب(داخل کانون)

۲۷۲۶۹۰۵- ۰۴۶۲

۱۰

فروشگاه کانون چالدران

چالدران-خیابان ۱۷شهریور-کوچه شهید گیاهی(داخل کانون)

۳۶۲۴۴۷۵- ۰۴۶۲

۱۱

فروشگاه کانون شوط

شوط-میدان سرباز-جنب پمپ بنزین(داخل کانون)

۴۲۲۴۸۷۰- ۰۴۶۲

۱۲

فروشگاه کانون پلدشت

پلدشت-خیابان صنم بولاقی-روبه روی اداره برق(داخل کانون)

۴۶۲۳۹۷۲- ۰۴۶۲

۱۳

فروشگاه کانون ماکو

ماکو-خیابان مدنی(داخل کانون)

۳۲۴۳۹۳۴- ۰۴۶۲

۱۴

فروشگاه کانون محمد یار

محمد یار-خیابان تختی-جنب سالن ورزشی تختی(داخل کانون)

۶۳۳۳۶۰۶- ۰۴۴۳

۱۵

فروشگاه کانون نقده

نقده-خیابان دکتر حسابی-جنب کانون قرآن(داخل کانون)

۶۲۶۰۱۰۲- ۰۴۴۳

۱۶

فروشگاه کانون پیرانشهر

پیرانشهر-بلوار شهید بهشتی-روبه روی ستاد فرماندهی انتظامی(داخل کانون)

۴۲۲۷۰۰۹- ۰۴۴۴

۱۷

فروشگاه کانون سردشت

سردشت-بلوار۷ تیر جنب پارک کودک(داخل کانون)

۳۲۲۸۵۸۷- ۰۴۴۴

۱۸

فروشگاه کانون بوکان

بوکان-جاده سد شهید کاظمی-مجتمع ادارات(داخل کانون)

۶۲۲۸۸۲۰- ۰۴۸۲

۱۹

فروشگاه کانون میاندوآب

میاندوآب-کوی سهند-جنب ساختمان صدا و سیما(داخل کانون)

۲۲۶۲۰۲۶- ۰۴۸۱

۲۰

فروشگاه کانون شاهین دژ

شاهین دژ-خیابان ساحلی-روبه روی فرماندهی(داخل کانون)

۴۲۲۲۴۰۰- ۰۴۸۲

۲۱

فروشگاه کانون ۱ مهاباد

مهابادیک-خیابان طالقانی-پارک سید قطب(داخل کانون)

۲۲۲۳۸۸۳- ۰۴۴۲

۲۲

فروشگاه کانون ۲ مهاباد

مهاباد دو-خیابان دانشگاه-داخل پارک(داخل کانون)

۲۳۳۰۸۸۰- ۰۴۴۲