(تفسیر روض الجنان و روح الجنان(از مجموعه گنجینه متون دینی ۹

• ۱۳۸۸ • گروه سنی ه, مذهبی
فرستادن این نوشتار با نامه فرستادن این نوشتار با نامه چاپ این مطلب چاپ این مطلب
(تفسیر روض الجنان و روح الجنان(از مجموعه گنجینه متون دینی ۹
خلاصه کتاب :

مجموعه گنجینه متون مذهبی با هدف آشنا ساختن نوجوانان و جوانان با متون ارزشمند مرجع در حوزه علوم اسلامی آماده شده است.
کتابهایی که در این مجموعه منتشر می شوند متن خلاصه یا ساده شده منابع دینی را در خود دارند. در مقدمه هر کتاب ویژگیهای مهم هر متن در کنار معرفی نویسنده ذکر شده است.
همچنین لغات و مفاهیم مشکل شرح داده شده است. این مجموعه مقدمه ایست برای رجوع به منابع اصلی در حوزه تحقیقات علوم اسلامی.

نام کتاب :

(تفسیر روض الجنان و روح الجنان(از مجموعه گنجینه متون دینی ۹

موضوع :

مذهبی

گروه سنی :

هـ

تالیف:

ابوالفتوح رازی

به کوشش:

علی اکبر میرجعفری

ویراستار:

علی خاکبازان

ناظر هنری:

ابوالفضل همتی آهویی

صفحه آرا و طراح جلد:

علی خوش جام

قیمت :

۱۷۵۰۰ ریال

تاریخ چاپ اول :

۱۳۸۸

شمارگان چاپ :

۵۰۰۰ نسخه

تعداد صفحات :

۱۲۲صفحه

شابک:

۹۷۸ – ۹۶۴ – ۳۹۱ – ۱۱۷ – ۱

شماره دیوئی :

ب /ر ۱۸۱ الف ۱۷۲۶ / ۲۹۷


Tagged as: