بابا آمد، نان آورد

• ۱۳۷۸ • شعر, گروه سنی ب
فرستادن این نوشتار با نامه فرستادن این نوشتار با نامه چاپ این مطلب چاپ این مطلب

خلاصه کتاب :

کتاب مجموعه سروده هایی است از خاک و بهار و لبخند و … . زبان سروده ها ساده و روان است و نقاشیهای زیبایی نیز مجموعه سروده ها را زینت داده است.

نام کتاب :

بابا آمد، نان آورد

موضوع :

شعر

گروه سنی :

ب

شاعر:

مصطفی رحماندوست

تصویرگر:

علی خدایی

قیمت :

۲۷۰۰ ریال

قطع کتاب :

٢٢×٢٢ سانتی متر

تاریخ چاپ اول :

١٣٧٨

شمارگان چاپ :

۳۰۰۰۰ نسخه

تعداد صفحات :

٣٢ صفحه

شماره شابک :

۸ – ۶۶۲ – ۴۳۲ – ۹۶۴

شماره دیوئی :

ب ٣٩٢ ر ٦٢/١ فا ٨


Tagged as: