چشم های زمستانی

• ۱۳۸۸ • شعر, گروه سنی ه, گروه سنی د
فرستادن این نوشتار با نامه فرستادن این نوشتار با نامه چاپ این مطلب چاپ این مطلب
چشم های زمستانی
خلاصه کتاب :

مجموعه شعر چشم های زمستانی کتابی است که با موضوع زمستان و طبیعت و زندگی پیرامون این فصل از نگاه سراینده به زبان انگلیسی ارائه شده است.
افسانه شعبان نژاد ضمن برگردان شعرها به فارسی، سعی کرده است با همان نگاه شعرهای تازه ای نیز بیافریند و در واقع هر شعر به سه شکل در کتاب حضور یافته است. هم متن اصلی شعر به انگلیسی، هم ترجمه شعر به فارسی روان و هم شعر فارسی با موضوع شعرهای کتاب از نگاه شاعر ایرانی.
این کتاب با تصویرگری شاعرانه و زیبای هدی حدادی آراسته شده که زیبایی اثر را دوچندان کرده است.


نام کتاب :

چشم های زمستانی

موضوع :

شعر

گروه سنی :

د، هـ

شاعر :

داگلاس فلورین

ترجمه و برگردان به شعر:

افسانه شعبان نژاد

تصویرگر :

هدا حدادی

ویراستار :

شهرام رجب زاده

ناظر هنری:

کوروش پارسانژاد

صفحه آرا:

فریبا بندی

قیمت :

۳۰۰۰۰ ریال

تاریخ چاپ اول :

۱۳۸۸

شمارگان چاپ :

۵۰۰۰ نسخه

تعداد صفحات :

۴۰ صفحه

شماره شابک :

۹۷۸-۹۶۴-۳۹۱-۱۲۸-۷

شماره دیوئی :

ف ۸۵۴ چ ۵۴ / ۸۱۱


Tagged as: