… و صبر می اندوزیم (مجموعه شعر با موضوع مقاومت غزه)

• ۱۳۸۸ • شعر, گروه سنی ه, گروه سنی د
فرستادن این نوشتار با نامه فرستادن این نوشتار با نامه چاپ این مطلب چاپ این مطلب
… و صبر می اندوزیم (مجموعه شعر با موضوع مقاومت غزه)
خلاصه کتاب :

آن چه در این دفتر پیش روی شماست آثار برگزیده مسابقه «قصه غزه» است. آثاری که حرف دل پدیدآورندگان آنها را در هم نوایی با مقاومت غزه بیان می کند. و آن چه به آنها ارزش می بخشد چیزی جز این نیست. امید ما آن است که حرفهای از دل برآمده این دفتر بر دل شما هم بنشیند

نام کتاب :

… و صبر می اندوزیم (مجموعه شعر با موضوع مقاومت غزه)

موضوع :

شعر

گروه سنی :

د، هـ

نویسندگان :

اعضاء مراکز آفرینش های ادبی

ویراستار :

حسین بکایی

ناظر هنری:

کوروش پارسانژاد

صفحه آرا:

منیژه ونکی

قیمت :

۹۰۰۰ ریال

تاریخ چاپ اول :

۱۳۸۸

شمارگان چاپ :

۵۰۰۰ نسخه

تعداد صفحات :

۵۲ صفحه

شماره شابک :

۹۷۸-۹۶۴-۳۹۱-۴۹۴-۳

شماره دیوئی :

‎۸ ‎فا‎ ۱/۶۲‎۰۸۳۵۲ ص ‎۳۹۱