همه چیز با یک تا

• ۱۳۸۸ • سرگرمی, گروه سنی ه, گروه سنی د
فرستادن این نوشتار با نامه فرستادن این نوشتار با نامه چاپ این مطلب چاپ این مطلب
همه چیز با یک تا
خلاصه کتاب :

از امروز هیچ کاغذی را دور نریزید. از یک تکه کاغذ کوچک گرفته تا صفحه های روزنامه یا کاغذهای باطله؛ همه را نگه دارید. شما می توانید با این کاغذها کاردستی درست کنید؛ گلدان،جامدادی، قاب عکس و هزاران چیز دیگر. آن هم فقط با یک الگوی تا.

نام کتاب :

همه چیز با یک تا

موضوع :

سرگرمی

گروه سنی :

د،هـ

طرح و اجرا:

فاطمه داودآبادی فراهانی

عکاس:

علی خوش جام

ویراستار:

مینو کریم زاده

ناظر هنری:

کوروش پارسانژاد

قیمت :

۹۰۰۰ ریال

تاریخ چاپ اول :

۱۳۸۸

شمارگان چاپ :

۱۵۰۰۰ نسخه

تعداد صفحات :

۲۲صفحه

شابک:

۹۷۸ – ۹۶۴ – ۳۹۱ – ۴۴۰ – ۰

شماره دیوئی :

۷۴۵ / ۵۴ هـ ۲۹۱ د


Tagged as: