می روم برای کرم ها لانه بسازم

• ۱۳۸۸ • داستان, گروه سنی ج
فرستادن این نوشتار با نامه فرستادن این نوشتار با نامه چاپ این مطلب چاپ این مطلب
می روم برای کرم ها لانه بسازم
خلاصه کتاب :

زهره نگاهی به بی بی کرد و با صدای بلند پرسید:«راستی! بی بی چرا بعد از باران کرمها از خاک ریخته اند بیرون؟»
بی بی پس از چند لحظه مکث گفت:«خوب آخر بی بی جان آب لانه هاشان را پر کرده.»
زهره به یاد خانه هایی در گود افتاد. خانه هایی که بسیار پائین تر از سطح زمین بودند.

نام کتاب :

می روم برای کرم ها لانه بسازم

موضوع :

داستان

گروه سنی :

ج

نویسنده:

کامبیز ملک شامران

تصویرگر:

سید حسن موسوی

ویراستار:

حسین بکایی

ناظر هنری:

کوروش پارسا نژاد

صفحه آرا :

مهشید مهاجر

قیمت :

۱۴۰۰۰ ریال

تاریخ چاپ اول :

۱۳۸۸

شمارگان چاپ :

۷۰۰۰ نسخه

تعداد صفحات :

۲۸صفحه

شابک:

۹۷۸ – ۹۶۴ – ۳۹۱ – ۵۰۷ – ۰

شماره دیوئی :

م ۷۵۹ م ۳۰۰ دا


Tagged as: