از امور سینمایی چه خبر؟

• ۱۳۸۹ • تازه های تولید
فرستادن این نوشتار با نامه فرستادن این نوشتار با نامه چاپ این مطلب چاپ این مطلب

امور سینمایی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان همچنان پرکار است. ۱۵ فیلم در حال تولید می باشد که ۵ فیلم آن به مرحله پایانی نزدیک است.
فیلم «کشاورز و ربات» به کارگردانی آقای عبدالله علیمراد، مراحل فنی موسیقی و صدا را طی می کند.
فیلم «صفر» به کارگردانی خانم نازنین سبحان سربندی، مراحل صداگذاری و ساخت موسیقی را سپری می کند.
فیلم «کدو قلقله زن» به کارگردانی آقای سید مرتضی احدی سرکانی با تکنیک کات اوت مراحل تدوین را سپری می کند.
فیلم «روباه نوازنده» به کارگردانی خانم فاطمه گودرزی مراحل صدا و ساخت موسیقی را سپری می کند
و فیلم مستند «پدافند غیرعامل» مراحل پایانی تیتراژ و بازبینی را سپری می کند.