قلب های نارنجی

• ۱۳۸۹ • داستان, گروه سنی ه, گروه سنی د
فرستادن این نوشتار با نامه فرستادن این نوشتار با نامه چاپ این مطلب چاپ این مطلب
قلب های نارنجی
خلاصه کتاب :

ناگهان از ذهن ساده گذشت: نکند دارد به او زنگ می زند.
آلما گویان از پله ها بالا رفت. در نیمه باز اتاق آلما را باز کرد. کسی توی اتاق نبود. دری که به ایوان باز می شد، باز مانده بود. حس نگران کننده ای او را جلو راند. از توی ایوان نگاهش به در باز حیاط افتاد.
با بیش ترین سرعت عمرش شروع کرد به دویدن. همین که کوچه تمام شد و به خیابان رسید، دید که آلما نیست. نه سمت چپ، نه سمت راست. نیرویش ته کشید. حتی نای ایستادن نداشت. روی زمین نشست و زد زیر گریه.

نام کتاب :

قلب های نارنجی

موضوع :

داستان

گروه سنی :

د، هـ

نویسنده:

مینو کریم زاده

ویراستار:

شراره وظیفه شناس

ناظر هنری :

کوروش پارسانژاد

طراح جلد و صفحه آرا:

منیژه ونکی

قیمت :

۲۵۰۰۰ ریال

تاریخ چاپ اول :

۱۳۸۹

شمارگان چاپ :

۱۵۰۰۰ نسخه

تعداد صفحات :

۲۴۴صفحه

شابک:

۹۷۸ – ۹۶۴ – ۳۹۱ – ۵۲۶ – ۱

شماره دیوئی :

ق ۴۹۹ ک ۶۲ / ۳ فا ۸


Tagged as: