- تولیدات کانون - http://www.kanoontolid.com -

اختصاص بخشی از تولیدات مرکز سرگرمیهای سازنده جهت ارائه به مراکز فرهنگی

تولید شده در سال : ۱۳۸۹ - در گروه تولیدات تازه های تولید

اختصاص سهمیه ۱۰۰۰ عددی از تولیدات مرکز سرگرمیهای سازنده جهت ارائه به مراکز فرهنگی در شورای سرگرمیهای سازنده تصویب شد.
این گروه از تولیدات در آینده‌ای نزدیک با قید عبارت غیر قابل فروش در اختیار مراکز فرهنگی قرار می‌گیرد تا اعضای کودک و نوجوان مراکز، علاوه بر آشنایی با کتابهای کانون با سرگرمیهای کانون نیز آشنا شوند.


Article printed from تولیدات کانون: http://www.kanoontolid.com

URL to article: http://www.kanoontolid.com/?p=11326

سایت تولیدات کانون