فیض گل( زندگینامه داستانی حکیم ملا محسن فیض کاشانی)

• ۱۳۸۹ • زندگی نامه, گروه سنی ه
فرستادن این نوشتار با نامه فرستادن این نوشتار با نامه چاپ این مطلب چاپ این مطلب
فیض گل( زندگینامه داستانی حکیم ملا محسن فیض کاشانی)
خلاصه کتاب :

روزگار درنگ نمی شناسد. بی اعتنا به گردش گردون آیینه ی عمر را در برابر دیدگان خود نهاده ام. چشمانم ردیف بی پایان کتاب ها را و طلبه های پیر و جوان را نگاه می کند؛ اما روزگار از دست رفته را می کاود و گذشته های دور و نزدیک را می بیند…
این کتاب داستان زندگی عالم بزرگ ملامحسن فیض کاشانی را روایت می کند.

نام کتاب :

فیض گل( زندگینامه داستانی حکیم ملا محسن فیض کاشانی)

موضوع :

زندگینامه

گروه سنی :

هـ

نویسنده:

محمدرضا اصلانی

ویراستار:

مینو کریم زاده

ناظر هنری :

کوروش پارسانژاد

طراح جلد و صفحه آرا:

فرزانه شهپرست

قیمت :

۱۵۰۰۰ ریال

تاریخ چاپ اول :

۱۳۸۹

شمارگان چاپ :

۱۰۰۰۰ نسخه

تعداد صفحات :

۱۲۴صفحه

شابک:

۹۷۸ – ۹۶۴ – ۳۹۱ – ۵۲۸ – ۵

شماره دیوئی :

ف ۵۷۷ الف ۹۹۸ / ۲۹۷


Tagged as: