بزرگ ترین دختر عالم

• ۱۳۸۸ • داستان, گروه سنی ج, گروه سنی د
فرستادن این نوشتار با نامه فرستادن این نوشتار با نامه چاپ این مطلب چاپ این مطلب
بزرگ ترین دختر عالم
خلاصه کتاب :

بیائید با هم به دیدار دختری برویم که بار غصه های بسیاری را بر دوش کشیده است. دردهای بسیاری را به جان خریده و مصیبتهای فراوانی را تحمل کرده است. دختری که…


نام کتاب :

بزرگ ترین دختر عالم

موضوع :

داستان

گروه سنی :

ج، د

نویسنده :

سید مهدی شجاعی

تصویرگر:

ماهنی تذهیبی

ناظر هنری:

کوروش پارسانژاد

صفحه آرا:

مهشید مهاجر

قیمت :

۲۵۰۰۰ریال

تاریخ چاپ اول :

۱۳۸۸

شمارگان چاپ :

۱۲۰۰۰ نسخه

تعداد صفحات :

۳۲ صفحه

شماره شابک :

۹۷۸-۹۶۴-۳۹۱-۱۰۲-۷

شماره دیوئی :

ب ۳۷۸ ش ۹۷ / ۲۹۷


برای مشاهده تمام آثار هنرمند ، بروی نام او در فهرست زیر اشاره نمایید
Tagged as: