«فرهنگ آسان» انتشار یافت

• ۱۳۸۹ • تازه های تولید
فرستادن این نوشتار با نامه فرستادن این نوشتار با نامه چاپ این مطلب چاپ این مطلب

به تازگی مجموعه سه جلدی «فرهنگ آسان» از سوی انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برای گروه سنی «ج و د» و همه کودکانی که نیاز به پیدا کردن معنی واژه های آسان و سخت دارند چاپ و منتشر شده است.
در بخشی از مقدمه کتاب چنین آمده است:« فرهنگ آسان با این امید تألیف شده است که بچه ها و بزرگترها را برای کشف معنی واژه و لذت جستجو کنار هم بنشاند. حتی اگر بزرگترها حوصله شرکت در چنین فعالیت مهرآفرین و سازنده ای را هم نداشته باشند خود بچه ها بتوانند با جستجو در این کتاب، روی پای خود ایستادن را تمرین کنند.
فرهنگ آسان به اهتمام مصطفی رحماندوست با یک مقدّمه، یک شیوه نامه و در سه جلد که جلد اول واژه های «الف» تا «ج»، جلد دوم «چ» تا «ق» و جلد سوم «ک» تا «ی» را دربرگرفته است، در اختیار علاقه مندان قرار گرفته است.