این طرف صحرا، آن طرف صحرا

• ۱۳۷۸ • داستان, گروه سنی ب, گروه سنی الف
فرستادن این نوشتار با نامه فرستادن این نوشتار با نامه چاپ این مطلب چاپ این مطلب

خلاصه کتاب :

زیر گنبد کبود یک صحرا بود. این طرف صحرا یک بز زنگوله پا با سه تا بچه بود. آن طرف صحرا یک گرگ همیشه گرسنه بود. یک روز گرگه از آن طرف صحرا به این طرف آمد و بز زنگوله پا و بچه هایش را دید و نقشه کشید که … .
کتاب مجموعه چهار داستان است که به همراه تصاویر زیبا جذابیت بیشتری یافته است.

نام کتاب :

این طرف صحرا، آن طرف صحرا

موضوع :

داستان

گروه سنی :

الف ، ب

نویسنده :

افسانه شعبان نژاد

تصویرگر:

نیلوفر میرمحمدی

قیمت :

١٩٠٠ ریال

قطع کتاب :

١٩×١٩ سانتی متر

تاریخ چاپ اول :

١٣٧٨

شمارگان چاپ :

٤٠٠٠٠ نسخه

تعداد صفحات :

٢٨ صفحه

شماره شابک :

۶ – ۶۴۶ – ۴۳۲ – ۹۶۴

شماره دیوئی :

الف ٥١١ ش ٥٩٠ دا


Tagged as: