- تولیدات کانون - http://www.kanoontolid.com -

این طرف صحرا، آن طرف صحرا

تولید شده در سال : ۱۳۷۸ - در گروه تولیدات داستان,گروه سنی ب,گروه سنی الف

خلاصه کتاب :

زير گنبد كبود يك صحرا بود. اين طرف صحرا يك بز زنگوله پا با سه تا بچه بود. آن طرف صحرا يك گرگ هميشه گرسنه بود. يك روز گرگه از آن طرف صحرا به اين طرف آمد و بز زنگوله پا و بچه هايش را ديد و نقشه كشيد كه ... . كتاب مجموعه چهار داستان است كه به همراه تصاوير زيبا جذابيت بيشتري يافته است.نام کتاب :

اين طرف صحرا، آن طرف صحراموضوع :

داستانگروه سني :

الف ، بنویسنده :

افسانه شعبان نژادتصویرگر:

نیلوفر میرمحمدیقیمت :

١٩٠٠ ریالقطع کتاب :

١٩×١٩ سانتی مترتاریخ چاپ اول :

١٣٧٨

شمارگان چاپ :

٤٠٠٠٠ نسخهتعداد صفحات :

٢٨ صفحهشماره شابک :

6 - 646 - 432 - 964شماره ديوئی :

الف ٥١١ ش ٥٩٠ داArticle printed from تولیدات کانون: http://www.kanoontolid.com

URL to article: http://www.kanoontolid.com/?p=114

سایت تولیدات کانون