آقای تابستان

• ۱۳۸۹ • شعر, گروه سنی ج
فرستادن این نوشتار با نامه فرستادن این نوشتار با نامه چاپ این مطلب چاپ این مطلب
آقای تابستان
خلاصه کتاب :

خیلی خوش اخلاق است/ آقای تابستان/ با بقچه سبزش/ برگشته او الان

نام کتاب :

آقای تابستان

موضوع :

شعر

گروه سنی :

ج

سروده:

منیره هاشمی

تصویرگر:

عاطفه ملکی جو

ویراستار:

شراره وظیفه شناس

ناظر هنری :

کوروش پارسانژاد

صفحه آرا:

مهشید مهاجر

قیمت :

۱۳۰۰۰ ریال

تاریخ چاپ اول :

۱۳۸۹

شمارگان چاپ :

۱۵۰۰۰ نسخه

تعداد صفحات :

۳۶صفحه

شابک:

۹۷۸ – ۹۶۴ – ۳۹۱ – ۵۳۵ -۳

شماره دیوئی :

آ ۲۵۲ هـ ۶۲ / ۱ فا ۸


Tagged as: