رخش

• ۱۳۸۹ • داستان, گروه سنی ه
فرستادن این نوشتار با نامه فرستادن این نوشتار با نامه چاپ این مطلب چاپ این مطلب
رخش
خلاصه کتاب :

کم کم خاطره ها جان می گیرند و چیزهای زیادی را به یاد می آورم. صدای پای اسبها توی سرم است. افتاده ایم توی علف زارها و بیشه ها. زده ایم به گله ی آهوها. بوی آب و علف هوا را پر کرده است… سوارم دشنه را می بندد و به کمر و خیز برمی دارد روی زین؛ بعد افسارم را می کشد و رها می کند. پاهایش را می چسباند به پهلویم و می گوید:
ـ بتاز رخش!

نام کتاب :

رخش

موضوع :

داستان

گروه سنی :

هـ

نویسنده:

محمد شریعتی

طراح جلد:

بهراد امین سلماسی

ویراستار:

مریم قنواتی

ناظر هنری :

کوروش پارسانژاد

صفحه آرا:

مهشید مهاجر

قیمت :

۱۲۰۰۰ ریال

تاریخ چاپ اول :

۱۳۸۹

شمارگان چاپ :

۱۵۰۰۰ نسخه

تعداد صفحات :

۱۱۶صفحه

شابک:

۹۷۸ – ۹۶۴ – ۳۹۱ – ۵۳۱ -۵

شماره دیوئی :

ر ۴۴۴ ش ۶۲ / ۳ فا ۸


Tagged as: