بچه ی همه

• ۱۳۸۹ • داستان, گروه سنی ب
فرستادن این نوشتار با نامه فرستادن این نوشتار با نامه چاپ این مطلب چاپ این مطلب
بچه ی همه
خلاصه کتاب :

روزی در یک جنگل بزرگ چیز گردی پیدا شد…
و بعد یک دفعه صدا کرد و شکست
ترق!!!
و یک جوجه با دهن باز افتاد بیرون…

نام کتاب :

بچه ی همه

موضوع :

داستان

گروه سنی :

ب

نویسنده و تصویرگر:

آناهیتا تیموریان

ناظر هنری :

کوروش پارسانژاد

صفحه آرا:

علی خوش جام

قیمت :

۱۴۵۰۰ ریال

تاریخ چاپ اول :

۱۳۸۹

شمارگان چاپ :

۱۵۰۰۰ نسخه

تعداد صفحات :

۳۲صفحه

شابک:

۹۷۸ – ۹۶۴ – ۳۹۱ – ۵۵۱ -۳

شماره دیوئی :

ب ۹۸۴ ت ۵۹۰ دا


برای مشاهده تمام آثار هنرمند ، بروی نام او در فهرست زیر اشاره نمایید
Tagged as: