حرف آباد

• ۱۳۸۹ • داستان, گروه سنی ب
فرستادن این نوشتار با نامه فرستادن این نوشتار با نامه چاپ این مطلب چاپ این مطلب
حرف آباد
خلاصه کتاب :

نوشته که دیگر ناامید شده بود با چشم های گریان به قد و بالای نقطه ها نگاهی کرد و گفت:«نه … دیگر کار من تمام شده و از شما هم کاری بر نمی آید.»
نوشته هیچ وقت نقطه ها را جدّی نگرفته بود. باور نمی کرد آن ها بتوانند برایش کاری انجام بدهند.

نام کتاب :

حرف آباد

موضوع :

داستان

گروه سنی :

ب

نویسنده :

علی خانجانی

تصویرگر:

علی خدایی

ناظر هنری :

کوروش پارسانژاد

صفحه آرا:

منیژه ونکی

ویراستار:

مرضیه طلوع اصل

قیمت :

۱۶۰۰۰ ریال

تاریخ چاپ اول :

۱۳۸۹

شمارگان چاپ :

۱۵۰۰۰ نسخه

تعداد صفحات :

۴۰صفحه

شابک:

۹۷۸ – ۹۶۴ – ۳۹۱ – ۵۷۰ – ۴

شماره دیوئی :

ح ۲۴۷ خ ۱ فا ۴ دا


برای مشاهده تمام آثار هنرمند ، بروی نام او در فهرست زیر اشاره نمایید
Tagged as: