کی توی دریا زندگی می کند؟

• ۱۳۸۸ • تصویری, گروه سنی الف
فرستادن این نوشتار با نامه فرستادن این نوشتار با نامه چاپ این مطلب چاپ این مطلب
کی توی دریا زندگی می کند؟
خلاصه کتاب :

بیا به اعماق دریا و دنیای زیر آب برویم. وال آبی، ماهی های رنگارنگ، اختاپوس هشت پا و خیلی از جانورهای دریایی را در این کتاب جالب و قشنگ ببینیم.
دوست داری با جانورهای دریایی آشنا شوی؟
صفحه های کتاب را بچرخان تا توی دریا بروی و جانورهای مختلفی را که آنجا زندگی می کنند، ببینی!

نام کتاب :

کی توی دریا زندگی می کند؟

موضوع :

تصویری

گروه سنی :

الف

نویسنده و تصویرگر:

لوآنا رینالدو

مترجم:

نورا حق پرست

ویراستار:

مینو کریم زاده

ناظر هنری :

کوروش پارسانژاد

صفحه آرا:

علی خوش جام

قیمت :

۲۵۰۰۰ ریال

تاریخ چاپ اول :

۱۳۸۸

شمارگان چاپ :

۵۰۰۰ نسخه

شابک:

۹۷۸ – ۹۶۴ – ۳۹۱ – ۴۴۸ – ۶

شماره دیوئی :

ک ۷۷ / ۵۹۱


برای مشاهده تمام آثار هنرمند ، بروی نام او در فهرست زیر اشاره نمایید
Tagged as: