آموزش «اوریگامی» در «کاغذ بازی»

• ۱۳۸۹ • تازه های تولید
فرستادن این نوشتار با نامه فرستادن این نوشتار با نامه چاپ این مطلب چاپ این مطلب

جدیدترین کتاب الکترونیک کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با نام «کاغذ بازی» منتشر شد. «کاغذ بازی» در محیطی سرگرم کننده و خلّاق، هنر اوریگامی را آموزش می دهد. این مجموعه دارای ۳۷۰ الگوی کاغذ و تا است که در دوازده گروه: طرح های ساده، گلها و گیاهان، حیوانات، آبزیان، پرندگان، حشرات، ساخته های دست بشر، لباس ها، خوراکی ها، سرگرمی ها، حروف و اعداد ارائه شده است. هر طرح دارای تصویر، انیمیشن و راهنمای نوشتاری و صوتی به انتخاب کاربر است.
این نرم افزار بر روی کلیه سیستم های عامل، بدون محدودیت قابل اجراست.