نمایش نامه نویسی برای نمایش عروسکی

• ۱۳۸۹ • آموزشی٬ گروه سنی و
فرستادن این نوشتار با نامه فرستادن این نوشتار با نامه چاپ این مطلب چاپ این مطلب
نمایش نامه نویسی برای نمایش عروسکی
خلاصه کتاب :

کتاب «نمایشنامه نویسی برای نمایش عروسکی» کتابی است که در آن نویسنده تلاش می کند تا با تعریف و بیان ویژگی های ساختاری یک نمایش عروسکی راهکارهای مناسب را در اختیار عروسک گردان ها، مربیان و مؤلفانی که در این حوزه فعالند ارائه دهد.
نویسنده این کتاب ضمن تأکید بر مهم ترین جنبه های نگارشی متن به بیان تفاوت های میان تئاتر بازیگر و تئاتر عروسکی نیز می پردازد. او هم چنین با بیان چند سؤال اساسی توصیه می کند تا نمایش نامه نویس قبل از نگارش به آن ها پاسخ دهد. پرسش هایی همچون: چه نوع عروسک هایی بایستی استفاده شود؟ مخاطبین نمایش چه کسانی هستند؟ و منابع و توانایی اقتصادی موجود چه میزان است؟
در هر حال کتاب «نمایشنامه نویسی برای نمایش عروسکی» به نویسندگان کمک می کند که چگونه یک متن با موضوع مشخص را گسترش داده و یا با انتخاب شخصیت های مناسب بتوانند به خوبی از قصه های مشهور اقتباس کنند.


نام کتاب :

نمایش نامه نویسی برای نمایش عروسکی

موضوع :

آموزشی

گروه سنی :

و

نویسنده :

جین.ام.متسون

مترجم :

فهیمه میرزا حسین

ویراستار:

مینو کریم زاده

ناظر هنری:

کوروش پارسانژاد

صفحه آرا:

منیژه ونکی

قیمت :

۲۰۰۰۰ریال

چاپ اول :

۱۳۸۹

شمارگان چاپ :

۵۰۰۰ نسخه

تعداد صفحات :

۷۲ صفحه

شابک:

۹۷۸-۹۶۴-۳۹۱-۲۹۷-۰

شماره دیوئی :

ن ۲۴۱ م ۵۳۸ / ۷۹۱


خالق اثر: