رنگین کمان کودکان

• ۱۳۷۹ • شعر, گروه سنی ب
فرستادن این نوشتار با نامه فرستادن این نوشتار با نامه چاپ این مطلب چاپ این مطلب

خلاصه کتاب :

کتاب مجموعه سروده هایی است از گل و پروانه و خورشید و رنگین کمان و … . زبان سروده ها ساده و روان است و نقاشیهای زیبایی نیز مجموعه سروده ها را زینت داده است.

نام کتاب :

رنگین کمان کودکان

موضوع :

شعر

گروه سنی :

ب

شاعر:

اسداله شعبانی

تصویرگر:

نسرین خسروی

قیمت :

۲۴۰۰ ریال

قطع کتاب :

٢٢×٢٢ سانتی متر

تاریخ چاپ اول :

١٣٧٩

شمارگان چاپ :

۲۵۰۰۰ نسخه

تعداد صفحات :

٢٤ صفحه

شماره شابک :

۷ – ۷۰۴ – ۴۳۲ – ۹۶۴

شماره دیوئی :

ر ٥١٢ ش ٦٢/١ فا ٨


Tagged as: