سوء تفاهم

• ۱۳۴۹ • پویانمایی
فرستادن این نوشتار با نامه فرستادن این نوشتار با نامه چاپ این مطلب چاپ این مطلب
سوء تفاهم
خلاصه داستان:

رهگذری در گذرگاهی تا به آدمهای موقر و محترم می رسد زبان درمی آورد. معلوم است که آدمهای محترم به تصور اینکه رهگذر آنها را دست می اندازد. از کوره در می روند و از او شکایت می کنند. اما زندان هم چاره این رهگذر زبان دراز نیست. پس باید سو تفاهمی پیش آمده باشد… .

نام فیلم:

سوء تفاهم

نوع:

پویانمایی

موضوع:

اجتماعی,تربیتی

قطع فیلم:

٣٥ میلی متری

مدت فیلم:

٤ دقیقه و ٣٠ ثانیه

تاریخ تولید:

١٣٤٩

کارگردان:

فرشید مثقالی

نویسنده:

فرشید مثقالی

پویانما:

فرشید مثقالی


Tagged as:

پخش نمونه اثر