آقای هیولا

• ۱۳۴۹ • پویانمایی
فرستادن این نوشتار با نامه فرستادن این نوشتار با نامه چاپ این مطلب چاپ این مطلب
آقای هیولا
خلاصه داستان:

فیلم درباره موجودی ساخته و پرداخته دست انسان است که به تدریج بر خود انسان ها چیره می شود و سرانجام در ستیز با یک کودک و گل کوچک مغلوب می شود.

نام فیلم:

آقای هیولا

نوع:

پویانمایی, داستانی

موضوع:

تربیتی,اخلاقی

قطع فیلم:

٣٥ میلی متری

مدت فیلم:

٨ دقیقه

تاریخ تولید:

١٣٤٩

کارگردان:

فرشید مثقالی

نویسنده:

فرشید مثقالی

پویانما:

فرشید مثقالی


Tagged as:

پخش نمونه اثر